Planovi rada

Plan rada za 2024.

Preuzmi dokument   >>>SB_NP_Planske_tabele_za_bolnice_2024_ (1)

Plan rada za 2023.

Preuzmi dokument   >>>Planske_tabele_za_bolnice_2023_20122022 (1)

Plan rada za 2022.

Preuzmi dokument   >>>SB_NP__Planske_tabele_za_bolnice_2022 (2)

Plan rada za 2021.

Preuzmi dokument   >>>Planske_tabele_za_bolnice_2021

Plan rada za 2020.

Preuzmi dokument   >>>SB_Novi_Pazar_Planske_tabele_za_bolnice_2019-konačno

Preuzmi dokument   >>>FV_Planske_tabele_za_bolnice_2020

Plan rada za 2019.

Preuzmi dokument   >>>SB_Novi_Pazar_Planske_tabele_za_bolnice_2019-konačno (2)

Plan rada za 2018.

Realizacija plana rada  >>>NPB-PLANSKE_TABELE_2018 I-XII

Preuzmi dokument     >>>>NPB-PLANSKE TABELE 2018