Menadžment

VD direktor

dr Sonja Radetinac-fizijatar

Pomocnik direktora za opte, kadrovske i pravne poslove

diplomirani pravnik  Ersin Hasanovic

Pomočnik direktora za finansijske poslove

dipl. ekonomista  Dragan Ćurčić

Glavna sestra bolnice

viša med. sestra  Miljana Kovačević