Cenovnik usluga

CENOVNIK

        ZDRAVSTVENIH USLUGA NA LIČNI ZAHTEV (KOMERCIJALNE CENE)

R. BROJ NAZIV USLUGE CENA USLUGE

(DINARA)

1 B.O. nepokretni pacijenti 4.500,00
2 B.O. pokretni pacijenti 4.000,00
3 B.O. pokretni II sprat novi blok 4.300,00
4 B.O. pratioc 3.000,00
5 Ambulanta 100% 2.000,00
6 Doplata II sprat novi blok    250,00
7 Pregled specijaliste 2.400,00
8 Kontrolni pregled specijaliste  1.200,00
9 Krvna slika    900,00
10 Kreatin   250,00
11 Fibrinogen    250,00
12 Urea    250,00
13 Trigliceridi    250,00
14 Holesterol   250,00
15 Glikemij   250,00

 

Preuzmi >>>>CENOVNIK

Cene važe od 01.02.2024.god.

                                                                                     D I R E K T O R

                                                                                  Dr Sonja Radetinac