Organizacija

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u novopazarskoj banji obrazuju se organizacione jedinice iz sledećih oblasti delatnosti:

*FIZIJATRIJSKA SLUŽBA

*SLUŽBA ZA PRAVNO-EKONOMSKE, TEHNIČKE I DRUGE POSLOVE

*BOLNIČKA ODELJENJA

-odeljenje za rehabilitaciju neuroloških pacijenata

-odeljenje za rehabilitaciju pacijenata sa degenerativnim reumatizmom

-odeljenje za rehabiltiaciju ortopedskih pacijenata

-odeljenje za rehabilitaciju pacijenata za cerebro-vaskularne bolesti

-odeljenje za rehabilitaciju dec

-odeljenje za rehabilitaciju reumatskih bolesti