Finansijski plan

Finansijski plan za 2024.

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2024

Finansijski plan za 2023.

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2023-izmena

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2023

Finansijski plan za 2022.

preuzmi dokument>>>>FINANSIJSKI-PLAN-2022 – izmena

preuzmi dokument>>>>FINANSIJSKI-PLAN-2022

Finansijski plan za 2021.

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2021-izmena2

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2021 – izmena

preuzmi dokument>>>>Finan. plan 2021

Finansijski plan za 2020.

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2020

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2020 – izmena

preuzmi dokument>>>>finan. plan 2020

Finansijski plan za 2019.

preuzmi dokument>>>>Finan. plan 2019.-druga izmena

preuzmi dokument>>>>FINANSIJSKI PLAN 2019 – IZMENA

preuzmi dokument>>>>FINANSIJSKI PLAN ZA 2019 godinu

Finansijski plan za 2018.

preuzmi dokument>>>>FINANSIJSKI PLAN ZA 2018 godinu